CK-FMS – Gabi cikke

CK-FMS – Gabi cikke
Cikkek – CK – FMS – Katschthaler Gabriella RKC TL cikke

CK-FMS – Pavel Hard Style RKC edzésfilozófiájának és Gray Cook funkcionális mozgásminta-elemzési és korrekciós rendszerének egyesítésével nem csak a teljesítményfokozás hatékonysága nő meg nagymértékben, hanem a sérülésekkel szembeni ellenállóság is programozhatóvá, tanulhatóvá válik.

Katschthaler Gabriella cikke

Ez könnyebben belátható, ha először is modellezzük a sportteljesítmény összetevőit. Optimális esetben ezeket grafikusan ábrázolva egy olyan háromszintes piramist kapunk, melynek alapját az alapvető emberi funkcionális mozgásminták képezik, erre épülhet fel az általános kondicionális képességek szintje (pl. erő, gyorsaság, állóképesség), míg a csúcson a sport-specifikus készségek, az ügyesség, a technika foglal helyet. Utóbbi két szint mérésére, értékelésére és fejlesztésére rengeteg program, módszer született már, a minden sportmozgás alapját képező alapvető emberi funkcionális mozgásminták előzetes elemzése és korrekciója nélkül ezek azonban esetleges meglévő, laikusnak talán fel sem tűnő torzulásokat erősítenek fel, ezzel fokozva a sérülések veszélyét és korlátok közé szorítva a fejlődés lehetőségeit. (De nem is feltétlenül kell a sportig menni, egy teljesen hétköznapi ember teljesen hétköznapi tevékenykedése is ugyanezt a hatást váltja ki, ami aztán, súlyosbítva a kor előrehaladtával bekövetkező lassú izomvesztéssel és az így beszűkülő mozgástartománnyal, az életminőség fokozatos romlását eredményezi.)

„Az izom buta, csak azt teszi, amit a központi idegrendszer parancsol neki.” A központi idegrendszer azonban nem külön-külön kontrollálja az egyes izmok működését, hanem ún. mozgásmintákba csoportosítja őket, és azokat a továbbiakban egységként kezeli, tárolja ill. hívja le. A gyermekkorban még természetes módon kialakult, helyes mozgásmintákban a serdülőkor aszimmetrikus növekedési fázisai során különböző elváltozások keletkeznek (ez okozza jellegzetes, „esetlen” mozgásukat), melyek a korai felnőttkorban aztán vagy teljesen visszarendeződnek, vagy sem. Hasonlóképpen bármilyen sérülés, trauma, hirtelen fogyás vagy hízás, akár a terhesség is „átírhatja” a mozgásmintákat, bármilyen olyan esemény, ami a megszokott mozgást (akár csak időlegesen) megváltoztatja. Ezek az elváltozások a test mobilitását vagy stabilitását érintik, megnyilvánulhatnak pl. általában bizonyos mozgásformák korlátozottságában vagy a jobb és bal oldal aszimmetriájában. (A kutatás mai állása szerint az aszimmetria a legnagyobb rizikófaktor a jövőbeli sérülésekre nézve.)

Ezek a mozgásmintabeli torzulások befolyásolják az izmok-ízületek normális működését, így alakulhatnak ki pl. a sokszor tévesen „adottságnak” tekintett és egy „ez-van”-nal elintézett vagy esetleg tünetileg kezelt merev ízületek, túl feszes, kötött ill. túl laza, megnyúlt, meggyengült izmok. Természetesen az ily módon érintett izmok nem képesek optimális működésre, ezért a test más izmai „kénytelenek” beugrani helyettük, azaz kompenzálni a kiesést. Ez a kompenzáció olykor olyan jól sikerül, hogy a mindennapi élet vagy a sport területén sem okoz akut, „zavaró” problémát, viszont jelentős mértékű plusz-energiába kerül, zavarja a testérzékelést, a motorikus tanulást és általában a test biomechanikáját, ami érthető módon visszafogja a fejlődést, valamint igen gyakran az észrevétlenül „duplán” dolgozó izmok és esetleg az érintett ízületek túlterheléséhez, sérüléséhez vagy korai elhasználódásához is vezet.

De ennek nem kell így maradnia. A hibás programok felülírhatóak. Olykor percek alatt.

Az FMS alapja egy kb. 10 perc alatt elvégezhető, 7+3 egyszerű feladatból álló teszt, 0-tól 3-ig terjedő pontozással vagy csupán pozitív/negatív eredménnyel, amely segítségével objektíven és számszerűsítve megállapítható:

– a sérülésekkel szembeni ellenállóság mértéke, azaz a nem kontaktos sérülés valószínűsége,
– hogy szükség van-e orvosi vagy fizikoterápiás kezelésre,
– hogy valóban gyengeség vagy aszimmetria okozza-e a vártnál alacsonyabb teljesítményt,
– hogy a mozgásminta elváltozása mobilitás- vagy stabilitás-problémára vezethető-e vissza,
– ennek megfelelően milyen korrektív stratégiákra van szükség és milyen sorrendben.

Az FMS nem egy program, hanem egy rendszer, nem csupán elvisz A-ból B-be, hanem nyomon követi a fejlődést és mindig a pillanatnyilag adott helyzethez alkalmazkodik, folyamatosan „pásztázza” a teljesítményt, azonosítja a mindenkori leggyengébb láncszemet, és azon dolgozik. Az egyes feladatokhoz rendelt különböző szintű és nehézségi fokú korrekciós gyakorlatok, önálló és partner segítségével végzett nyújtások, masszázs és egyéb rehabilitációs vagy fejlesztő technikák tárházából mindig az egyén állapotának és képességeinek leginkább megfelelő kombinációt választja ki. Súlyos esetekben ezek eleinte edzés helyett végzendők, egyébként pedig a normál edzést egészítik ki, akár a bemelegítésbe és/vagy a levezetésbe integrálva.

És mitől „CK-”? Mennyiben nyújtott többet ez a 3 napos kurzus a ’sima’ FMS-nél?

Azon résztvevők egyhangú véleménye szerint, akik mindkét kurzust elvégezték, a tananyag tekintetében sokkal mélyebb és átfogóbb ismertetésre nyílt lehetőség. Most először került bemutatásra pl. a „Primitív minták” koncepciója. Szintén premier volt a kettlebell gyakorlatok megfeleltetése az egyes FMS tesztfeladatokon elért eredményeknek. Mikor ellenjavallt pl. a swing? (Az Univerzum közepe… nos, gyakrabban, mint gondolnánk.) Mikor tiltott a nyomás? És meddig? Mikor és főleg hogyan tudjuk újra bevezetni az edzésprogramba?
Bővebb, sokrétűbb volt az átadott korrektív stratégiák arzenálja, amely a kettlebell eszköz és az RKC Hard Style elvek integrálásával nem csak mennyiségi, de minőségi változást is jelent az egész rendszerre nézve – egyes jól ismert gyakorlatok (kisebb módosításokkal vagy a nélkül, részben vagy egészben) nemcsak erőfejlesztésre, de korrekciós gyakorlatként és/vagy további diagnosztikai eszközként is alkalmazhatók.
A kurzus hidat épített a szűrés, a korrekció/rehabilitáció, a fejlesztés és az erőnléti edzés közé, egyetlen, a biztonságos teljesítményfokozásra irányuló folyamattá olvasztotta össze, ahol a fenti elemek akár párhuzamosan, akár fáziskéséssel, de akár egyszerre, egy gyakorlaton belül is megvalósulhatnak.

Nem utolsó sorban pedig: a gyakorlati alkalmazás mikéntjének átadásáról személyesen gondoskodott két olyan szakértő, akik hatalmas, enciklopedikus tudással, rengeteg tapasztalattal rendelkeznek a maguk szakterületén, kommunikációs képességeik pedig kimagaslóak. Brett Jones MRKC, akit a kettlebelles társadalomnak, azt hiszem, nem kell bemutatni, és maga Gray Cook, az emberi mozgás tanulmányozásának és fejlesztésének „Pavelje”, kutató, orvosi könyvek társszerzője, aki ugyanakkor két lábbal áll a való világban, abban a való sportvilágban dolgozik valóságos sportolókkal (és sikerrel!), ahol bizony hatalmas pénzek forognak kockán. Kettejük műve egy egyszerű, „hülyebiztos”, azaz könnyen megtanulható és alkalmazható, folyamatábraszerűen követhető, visszacsatolásokkal és ellenőrzési pontokkal teli biztonsági rendszer. Megvéd bennünket fitness-profikat a saját szaktudásunk okozta „vakság” vagy elhamarkodott ítélkezés veszélyeitől, közös nyelvet, így hatékony kommunikációt és együttműködést tesz lehetővé a (sport)orvoslás és fizikoterápia/rehabilitáció területein dolgozó munkatársainkkal, „áldozatainkat” pedig GPS-ként szolgálja a fejlődés optimalizálása és egyidejűleg a kockázatok minimalizálása terén.

Megosztás:

Facebook
Twitter
WhatsApp

Irakozz fel!

Iratkozz fel a hírlevelemre!

Nincs levélszemét küldés! További információért olvasd el adatvédelmi szabályzatot.

Facebook